Nieuws

CORONAVIRUS & EU VERORDENING 883/2004

Als een gevolg van de verschillende maatregelen die genomen worden door de Lidstaten die zijn getroffen door het Coronavirus, wordt de dagdagelijkse manier waarop de beroepsactiviteit wordt georganiseerd, grondig verstoord.

In dit verband hebben wij contact opgenomen met de betrokken autoriteiten en de bevestiging ontvangen dat, voor de vaststelling van het toepasselijk stelsel van sociale zekerheid (volgens de EU Verordening 883/2004), geen rekening zal gehouden worden met de verhoogde toepassing van het telewerk. De periode van telewerk waarmee initieel geen rekening zal gehouden worden, loopt van 13 maart tot en met 5 april.

De bovenstaande maatregel is zowel van toepassing voor loontrekkenden als voor niet-loontrekkenden.

Praktisch :

  • Detachering – Behoud van het sociale zekerheidsstelsel in de detacherende Lidstaat (art.12)

Personen die telewerk verrichten in een andere staat dan de detacherende staat zullen fictief worden geacht te voldoen aan de voorwaarden van de detachering.

  • Simultane tewerkstelling (art. 13)

Tijdens de initiële periode van 13 maart tot en met 5 april zal het telewerk buiten beschouwing gelaten worden om te bepalen of er voldaan wordt aan de regel van de substantiële activiteit (drempel van 25%).

De Europese autoriteiten hebben op dit punt nog geen officiële mededeling gepubliceerd. Er lijkt echter een consensus te bestaan over de toepassing van deze tolerantie.

Indien u hierover vragen zou hebben, aarzelt u dan niet om ons te “>contacteren.

Tags

Delen

Gerelateerd

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van
Accountancy & Advisory