Nieuws

Dwingende bepalingen vanaf 1/1/2020

Sinds 1 mei 2019 is de nieuwe Wet op Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van toepassing. Voor de bestaande vennootschappen en verenigingen voorziet de wet een overgangsperiode tot 01/01/2024, tenzij deze opteren om reeds vroeger de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Nochtans zijn er een aantal dwingende maatregelen die vanaf 1 januari 2020 automatisch van kracht zijn, ongeacht het feit of de statuten al dan niet werden aangepast en ongeacht het feit dat de bestaande statuten andere regels voorzien.

Een van deze dwingende bepaling betreft de nieuwe benamingen van de vennootschappen.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de volgende benamingen verplicht van toepassing;

  • een gewone commanditaire vennootschap “Comm. V”, wordt een commanditaire vennootschap “Comm V.”
  • een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort BVBA, wordt een besloten vennootschap, afgekort  BV
  • een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid , afgekort CVBA, wordt een coöperatieve vennootschap, afgekort  CV
  • de afkorting  van vennootschap onder firma V.O.F. wordt VOF

Aangezien alle stukken, uitgaande van de vennootschap, de correcte rechtsvorm van de vennootschap moeten vermelden, zullen de bestaande vennootschappen ervoor moeten zorgen dat vanaf 1 januari 2020, bijvoorbeeld hun website, briefpapier en facturen de nieuwe benaming en/of afkorting van hun vennootschapsvorm bevatten.

Verder zullen bestuurders, leden van raad van toezicht en de directieraad vanaf 01.01.2020, enkel nog een mandaat kunnen uitoefenen als zelfstandige en dus niet meer via een arbeidsovereenkomst.

Bovendien mag een bestuurder niet meer cumulatief optreden in eigen naam en tevens als vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder.

Tot slot zullen BV’s nog enkel tot winstuitkeringen kunnen overgaan als de testen, nl de balanstest en liquidatietest positief zijn.

 

Wenst u graag bijkomende informatie over deze dwingende bepalingen, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Tags

Delen

Gerelateerd

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van
Accountancy & Advisory