Nieuws

Hoe je aangifte in de personenbelasting optimaliseren?

Nu de belastingperiode met rasse schreden nadert, hebben wij enkele aandachtspunten voor de optimalisering van uw belastingaangifte op een rijtje gezet :

– Wat de dienstencheques betreft, wist u dat in Vlaanderen, Brussel en Wallonië elke belastingplichtige maximaal 1.530 € dienstencheques kan aftrekken. Dit betekent dat als de heer of mevrouw dit maximumbedrag overschrijdt, het interessant kan zijn om een account aan te maken voor uw partner;

– Hypothecaire leningen afgesloten vanaf 1 januari 2020 (Vlaanderen) of 1 januari 2017 (Brussel) voor uw eigen woning geven geen recht meer op de woonbonus (aftrek van intresten en kapitaalaflossingen). Om dit te compenseren is voorzien in een verlaging van de registratierechten;

– We wijzen er ook op dat als u uw hypothecaire lening vervroegd aflost, u de facto, de fiscale aftrek voor rente- en kapitaalaflossingen verliest;

– Om uw wettelijk pensioen te versterken, kunt u rekenen op het aanvullend pensioen, maar u kunt ook het initiatief nemen om individueel pensioensparen op te bouwen. Tussen 2020 en 2023 mag u maximaal 990 euro betalen en profiteren van een belastingvoordeel van 30% (maximaal 297 euro);

– De “Tax shelter” voor starters is een van de gemakkelijkste manieren om de belastingschuld te verminderen. Om startende kleine ondernemingen te helpen, is een fiscale stimulans uitgewerkt voor de burgers. De burgers kunnen een belastingvermindering van 30 % of 45 % krijgen van het bedrag dat in de ondernemingen is geïnvesteerd. Zo geniet u voor een investering van 20.000€ aan eigen vermogen in een startende onderneming van een belastingvermindering van 9.000€ (20.000*45%). Deze maatregel wordt bijvoorbeeld veel gebruikt wanneer een echtpaar besluit een vennootschap op te richten, de twee partners investeren in het bedrijf en de enige die geen bezoldigd mandaat uitoefent (voorwaarde voor Tax shelter) in de vennootschap krijgt een belastingvermindering van 30% of 45% van de investering.

– Voor de giften, de belastingvermindering stijgt van 45% naar 60%. Voor fiscaal aftrekbare schenkingen die u in 2020 deed, werd de belastingvermindering tijdelijk verhoogd van 45 naar 60% (wet van 15.07.2020, MB van 23.07.2020). Merk op dat de toename ten goede komt aan alle donaties die in 2020 zijn gedaan, met terugwerkende kracht. Het totale bedrag van de fiscaal aftrekbare schenkingen mag echter in principe niet meer bedragen dan 10% van de totale netto-inkomsten, maar dit plafond wordt voor 2020 verhoogd tot 20% (wet van 15.07.2020, Belgisch Staatsblad van 23.07.2020), met een absoluut maximum van € 397.850 aan aftrekbare schenkingen. Automatisch recht op de belastingvermindering? Nee, de begunstigde van uw schenking moet een wettelijk erkende instelling zijn.

– Als uw salaris gewijzigd is, kan het raadzaam zijn om uw sociale verzekeringsfonds rechtstreeks op de hoogte te stellen, zodat de sociale bijdragen aangepast kunnen worden.

– Het stelsel van de voorafbetalingen is verschillend naargelang de aard van de belastingplichtige. We onderscheiden de natuurlijke personen, de zelfstandigen en de vennootschappen. Als u voorafbetalingen doet kunt u een bonificatie krijgen. Een bonificatie is een belastingvermindering. Als u genoeg voorafbetalingen doet, krijgt u een korting op uw te betalen belasting. Deze bonificatie geldt voor alle natuurlijke personen die, na aftrek van de voorheffingen en andere verrekenbare uitgaven, nog belasting op hun inkomsten verschuldigd zijn. Voor inkomsten als zelfstandige of als bedrijfsleider hebt u geen recht op een bonificatie. U kunt zelfs een belastingvermeerdering krijgen als u niet genoeg vooraf betaalt!

Indien u meer uitleg of advies wenst, aarzel dan niet om uw dossierbeheerder of ons, via info@taxconsult.be, te contacteren.

Tax Consult A&A

Tags

Delen

Gerelateerd

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van
Accountancy & Advisory